Privaatsuspoliitika

  Salesman OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta veebisaidi klientide ja kasutajate privaatsust. Seetõttu oleme koostanud need privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendiandmete kogumist, kasutamist, avalikustamist, edastamist ja salvestamist. Meie veebitegevus on kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadustega. Võtke meie privaatsuseeskirjadega tutvumiseks aega.

  Klientide andmete vastutav töötleja on Salesman OÜ Reg. 11590186 VAT: EE101284990, aadress: Sinilille tee 6/2, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312. Telefoninumber 6898300, e-post order@facewear.eu.

  Salesman OÜ ei kasuta meie klientide andmeid ebaseaduslikel eesmärkidel. Salesman OÜ ei avalda meie klientide andmeid ega isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui sellise teabe avaldamine on kohustuslik ja kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja makseteave) pole kolmandatele isikutele kättesaadavad. Facewear.eu austab klientide privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõiki kliendi andmeid kaitsevad Eesti andmekaitsealased õigusaktid.


  TÖÖDELDUD ANDMED

  1.1. Facewear.eu võib koguda ja vastu võtta kliendiandmeid mitmel viisil. Kui külastate või kasutate veebisaite või teenuseid, kogume ja töötleme teie kohta erinevat tüüpi teavet (kliendiandmed):

  Isikuteave sisaldab ees- ja perekonnanime, kasutajatunnust.

  Kontaktandmed hõlmavad arveldusaadressi, saadetise aadressi, e-posti aadressi, kodulehte, sotsiaalmeedia identifikaatoreid, faksi või telefoninumbrit. Selline teave võib sisaldada ka kontaktisikuid ja esindajaid.

  Professionaalne teave ettevõtte teabe, töökoha asukoha ning muu haldus- ja müügiteabe ning eesmärkide kohta.

  Finantsinformatsioon sisaldab panka, pangakontot, maksjat, tähtaegu, sanktsioone ja krediidiandmeid.

  Tehinguandmed sisaldavad üksikasju maksete ja müügidokumentide kohta ning muid üksikasju toodete ja teenuste kohta, mille olete meilt ostnud.

  Turundus- ja kommunikatsiooniandmed hõlmavad teie soovi reklaamida ja suhelda meie ja kolmandate osapooltega.

  1. EESMÄRK

  2.1. Kliendid, kes jätavad oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-posti aadress, postiaadress jms) Salesman OÜ käsutusse, võimaldavad meil täita klientide soove ja võimalike probleemide korral lahendada need koos.

  2.2. Salesman OÜ kasutab teie isikuandmeid:

  Meie teenuste, veebisaitide ja ettevõtte pakkumiseks, värskendamiseks, haldamiseks ja kaitsmiseks.

  Teiega suhtlemine, teie nõudmistele, kommentaaridele ja küsimustele vastamine. Kui võtate meiega ühendust, võime pakkuda teile vastamiseks muud teavet.

  Arendage ja pakkuge täiendavaid funktsioone.

  E-post ja muu suhtlus. Võime teile saata teenust, tehnilisi ja muid administratiivseid e-kirju, sõnumeid ja lisateavet. Võime ka teiega ühendust võtta, et teavitada teie muudatustest meie teenustes, mis on seotud teenuse pakkumiste ja oluliste teenuse teadetega, näiteks turva- ja pettuseteatised. Lisaks saadame Salesman OÜ kohta uudiste saatmiseks mõnikord meilisõnumeid uute toodete funktsioonide, reklaami kaudu või muu kohta. Need on turundussõnumid, mida saate ise kontrollida.

  Arveldamine, kontohaldus ja muud haldusasjad. Vajadusel võib Salesman OÜ teiega arveldamise, kontohalduse ja muude sarnaste põhjuste tõttu ühendust võtta ning kontode haldamiseks ning arvete ja maksete jälgimiseks kasutame konto andmeid.

  2.3. Salesman OÜ kogub statistilistel eesmärkidel teavet meie veebisaidi külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus jne). Selline teave ei ole seotud üksikisikutega, kuid annab statistilist teavet. Seda teavet kasutatakse turunduse ja klienditeeninduse eesmärkidel ning seda võidakse andmetöötluseks edastada kolmandatele isikutele. Sel juhul on meie külastajate anonüümsus tagatud.

  ÕIGUSLIK ALUS

  3.1. Isikuandmeid töödeldakse kliendiga lepingu täitmise eesmärgil.

  3.2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

  OTSE TURUSTAMISE SÕNUMID

  4.1. Salesman OÜ uudised saadetakse e-postiga ainult neile klientidele, kes on meililisti tellinud. Kliendid, kes pole enam huvitatud meilt uudiste saamisest, võivad tellimuse igal ajal tühistada. Meie klientide e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei avaldata kolmandatele isikutele.

  ISIKUANDMETE EDASTAMINE

  5.1. Salesman OU on isikuandmete töötleja, Salesman OU edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

  5.2. Isiklik teave edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostude ajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.

  5.3. Isikuandmed edastatakse raamatupidamisteenuse pakkujale raamatupidamise eesmärgil.

  5.4. Isikliku teabe võib edastada infotehnoloogia teenuse pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmete majutamise tagamiseks.

  ISIKUANDMETE JUURDEPÄÄS, PARANDAMINE, EDASTAMINE JA KUSTUTAMINE

  6.1. Kui seadusest ei tulene teisiti, on kliendil igal ajal õigus oma isikuandmetega tutvuda ja nõuda nende andmete muutmist või kustutamist. Isiklikule teabele pääseb juurde ja veebipoe kasutajaprofiilis saab teha parandusi. Kui ost tehakse ilma kasutajakontota, pääseb isiklikule teabele juurde Clinti tugiteenuse kaudu.

  6.2. Isikliku teabe kustutamiseks pöörduge palun klienditoe poole aadressil order@facewear.eu. Kustutamistaotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul ja täpsustatakse kustutamise tähtaeg.

  6.3. Kliendil on igal ajal õigus nõuda oma andmete edastamist erinevatele andmekandjatele, kirjutades digitaalselt allkirjastatud avalduse aadressile order@facewear.eu. Salesman OÜ-l on õigus keelduda, kui nad leiavad, et üksikasjade edastamine kolmandale osapoolele ei ole ohutu.

  ANDMETE SÄILITAMINE

  7.1. Veebipoe kliendikonto sulgemine kustutab isikliku teabe, välja arvatud juhul, kui see on vajalik raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.

  7.2. Kui veebipoes ostetakse ilma kliendikontota, säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

  7.3. Maksetega seotud vaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja möödumiseni.

  7.4. Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

  TURVALISUS JA ANDMETELE JUURDEPÄÄS

  8.1. Isikuandmeid hoitakse Shopyfy.com-i serverites, mis asuvad Ameerika Ühendriikides.

  8.2. Juurdepääs isiklikule teabele on veebipoe töötajatele kättesaadav, kellel on juurdepääs isikuandmetele veebipoe kasutamisega seotud tehniliste probleemide lahendamiseks ja klienditoe pakkumiseks.

  8.3. Salesman OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 8.4. Isikuandmete edastamine Salesman OÜ volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja andmete majutamine) toimub veebipoe ja volitatud töötlejate vaheliste lepingute alusel. Vastutavad töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemiseks asjakohased kaitsemeetmed.

  Vaidluste lahendamine

  9.1. Kui klient tunneb, et Salesman OÜ on rikkunud tema isikuandmete töötlemise õigust, on tal õigus pöörduda andmekaitseametnike ja kohtu poole.

  Salesman OÜ privaatsuseeskirjade aktsepteerimine klintide poolt.

  Kasutades Salesman OÜ pakutavaid teenuseid, kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ning nõustunud nende tingimustega.